Afrapportering - sociale forhold

Både Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank har helt fra starten for over 100 år siden været engageret på det sociale område i form af støtte og opbakning til de lokalsamfund, hvor vi har vores rødder.

Banken ønsker at bidrage positivt til udviklingen af Danmark og det danske samfund. Vi har i dag betydelige aktiviteter over hele landet, men vi er også et lokalt pengeinstitut med en stærk forankring i Vest-, Midt- og Nordjylland. Banken har altid været bevidst om sin betydning for de lokale samfund, og vi er stolte af, at vi i dag yder støtte til flere end 1.400 lokale foreninger, initiativer og arrangementer. Vi finansierer investeringer i lokal erhvervsudvikling, og vi bidrager med et betydeligt antal videnarbejdspladser i vores lokalområder.

På landsplan er banken blevet så stor, at vi som en af landets 100 største skatteydere også yder et betragtelige bidrag til vores fælles samfundskasse.

Banken går ind for den danske model for samarbejdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Banken følger således den standardoverenskomst, der er indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet, ligesom banken og Finansforbundet har indgået en lokal virksomhedsoverenskomst.

Ringkjøbing Landbobanks arbejde på det sociale område udspringer herudover af bankens politikker – bl.a. ”Politik for samfundsansvar” og ”Skattepolitik”.

Vi bakker endvidere op om FN's verdensmål, og i 2021 har vi tilsluttet os de Ti Principper fra FN's Global Compact for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens tradition for at bidrage til det lokale fællesskab, bankens politikker, FN's Global Compacts fire principper for arbejdstagerrettigheder og verdensmålene 3, 4, 8 og 11 går bankens indsats bl.a. på:

  • At respektere og overholde arbejdstagerrettighederne
  • At sikre sundhed og høj trivsel på arbejdspladsen
  • At tilbyde medarbejderne løbende uddannelse af høj kvalitet
  • At stille vores kompetencer om finansielle forhold til rådighed for det omgivende samfund
  • At bidrage positivt til samfundets fortsatte udvikling – både lokalt og på landsplan

”Politik for samfundsansvar”, ”Skattepolitik” og bankens øvrige politikker kan findes på landbobanken.dk/politikker


Se bankens afrapportering i f.t. sociale forhold i ESG-rapportens side 29-33:

Åbn afrapportering - sociale forhold