Energioptimering af bankens bygninger

Mette Haubjerg, IT-chef i Ringkjøbing Landbobank.

Banken er i gang med at energieffektivisere en række af sine større bygninger. Det sker på basis af det lovpligtige energisyn, banken fik foretaget i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021. Ifølge lovgivningen skal 20 % af bygningsmassen gennemgås hvert fjerde år, men banken har valgt at få gennemgået en hel del mere. Det fortæller IT-chef Mette Haubjerg, som er ansvarlig for arbejdet.


- Alle kan forstå og forholde sig til anbefalingerne, så energisynsrapporten er et godt værktøj for både banken, medarbejderne og samfundet. På basis af rapporten har vores bankbetjente, som har det daglige vedligeholdelsesansvar for vores bygninger, identificeret næsten 30 projekter, hvor tilbagebetalingstiden på vores investering er højst fem år. Arbejdet er i fuld gang, og alle projekter planlægges gennemført over de næste tre år, så alle kan nå at følge med.


Banken er i gang med en større udvidelse af hovedkontoret i Ringkøbing, og her overholder man selvfølgelig de ret strenge energikrav, der er til nybyggeri.

- Herudover har vi valgt ikke at have vinduer mod nord, hvor det store energitab er, og mod syd har vi investeret i solafskærmning, så vi får reduceret behovet for nedkøling af de nye lokaler.

Udvidelse af hovedkontoret i Ringkøbing

Banken udvider på den anden side af gågaden sit hovedkontor i Ringkøbing med 1.532 m2 fordelt på tre etager. Det nye og det nuværende hovedkontor bliver forbundet af en gangbro. Når byggeriet forventeligt står færdig i november 2022, bliver det indtaget af godt 100 medarbejdere fra bankens stabsfunktioner. Herudover bliver der plads til et kursuslokale og en række nye mødelokaler.

Halvdelen af stueetagen ud mod gågaden udlejes til butik. Der bliver også rykket rundt i de eksisterende lokaler, så alle hovedkontorets medarbejdere får mere plads.


Elektroniske underskrifter – ny løsning til erhvervskunder

Ringkjøbing Landbobank har i 2021 investeret i en ny løsning for elektroniske underskrifter for erhvervskunder. Løsningen lanceres i løbet af 2022 og kommer til at optimere arbejdsprocesser, ligesom banken vil få en mindre besparelse på papir og forsendelse.