VM Tarm

VM Tarm

Handling frem for certificering

Vimeo video thumbnail

 

- Der er mange lettilgængelige miljømæssige forbedringer at hente i industrien. En del virksomheder kan hurtigt komme langt, hvis de prioriterer indsatsen. Og det behøver ikke være dyrt, men kan måske endda give besparelser.

Det fortæller Holger Ross Lauritsen, som er adm. direktør og sammen med sin far ejer VM Tarm a/s, og han ved, hvad han taler om. For et par år siden fornemmede han, at tiden både in- og eksternt var moden til at skrue op for arbejdet med bæredygtighed, og derefter tog man for alvor fat.

- Vi prioriterede fra starten at få noget gennemført. Vi har altid ønsket at drive vores virksomhed så ubureaukratisk som muligt, så vi gik i gang med at analysere, hvor vi havde de største udfordringer, og så gjorde vi noget ved dem.

VM Tarm er kunde i RingkjøbingLandbobank, og banken er glad for, at virksomheden er gået forrest i arbejdet med at udregne og offentliggøre sine scope 1 og scope 2 udledninger.

- Allerede fra i år skal vi offentliggøre emissionen fra vores låneportefølje. Der er imidlertid tale om modelberegninger baseret på gennemsnitstal fra forskellige brancher, fortæller afdelingschef Jakob Jermiin Nielsen, som er ansvarlig for området hos Ringkjøbing Landbobank.

- Først når alle virksomheder opgør og offentliggør præcise tal, som VM Tarm allerede gør nu, bliver vores rapportering også helt præcis, slutter han.

VM Tarm

Fakta

VM Tarm

vmtarm

VM Tarm beskæftiger i dag næsten 300 medarbejdere med fabrikation af tankvogne til transport af bl.a. mælk, øl, gylle, slam, fisk, olie/benzin og kemikalier m.v. Virksomheden blev etableret i 1962 af Holger Ross Lauritsens farfar og ejes i dag af Holger Ross Lauritsen og hans far Knud Lauritsen.

Alle virksomhedens funktioner er samlet i Tarm, og dens særkende er kundetilpassede løsninger. Det er derfor, VM Tarm er i stand til både på hjemme- og eksportmarkederne at konkurrere med lignende virksomheder i Spanien, Tyskland, Frankrig og Tyrkiet – alle lande med lavere lønomkostninger end Danmark.

Eksportandelen er ca. 50 %. Det bæredygtige arbejde hos VM Tarm er forankret i ledelsen og drives af en bæredygtighedsgruppe, som Holger Ross Lauritsen selv er formand for. Der er ikke ansat medarbejdere dedikeret kun til denne opgave.