Logo
Sæbygård Skov

Sæbygård Skov

- et aktiv for byen, banken og klimaet

Sæbygård Skov.

 

Sæby ligger ud til Kattegat og grænser op til Sæbygård Skov.

Nordjyske Bank har ejet Sæbygård Skov siden 2005, og det har altid været tanken, at skoven skulle være åben for byens befolkning.


Tidligere har vi afholdt ”Skovens Dag”, hvor en stor del af byens foreninger bakkede op. Tanken var en skovtur for forældre og børn, hvor skoven summede af liv og forskellige aktiviteter for store og små. Ved den seneste ”Skovens Dag” mødte omkring 2.500 personer op og havde en hyggelig dag.


Som bekendt har covid-19 sat en midlertidig stopper for større arrangementer, men banken ønsker stadig at give Sæby-borgerne og andre interesserede en god oplevelse, når de går i skoven.

Vi tænkte derfor kreativt og spurgte vores dygtige lokale kunstner Charlotte Rømming, om hun kunne udvikle en ny og familievenlig aktivitet til de besøgende. Det blev så til en skattejagt, hvor gæsterne skal finde 10 store sten bemalet som insekter. Kortet til skattejagten henter man i bankens afdeling i Sæby. Det blev en stor succes.

Indledningsvist havde vi en konkurrence, hvor over 350 familier deltog, men stenene bliver liggende indtil videre, og der er stadig efterspørgsel efter skattekortet, selv om man ikke kan vinde noget.

Vores tilflyttere får adgang til både bynær skov og vand lige ved bygrænsen, og det er en stor fordel for vores arbejde med bosætning. Mange Sæbynitter, nye tilflyttere og turister nævner netop, at vi i Sæby har både skov og vand så tæt på – det er helt enestående. Skoven er et aktiv for byen, og det skal vi selvfølgelig værne om og udvikle.

Sæbygård Skov binder CO2 nogenlunde svarende til bankens udledning

Den årlige tilvækst af vedmasse i Sæbygård Skov binder CO2 nogenlunde svarende til bankens udledning. Sæbygård Skov er imidlertid ikke certificeret efter en FN-godkendt standard, hvorfor CO2-bindingen fra Sæbygård Skov ikke medregnes, når ratingbureauerne vurderer bankens bæredygtighed.