Klimavenlig livrente via Letpension er en succes

Lars Stouge, adm. direktør i Letpension

Letpension er en pensions- og forsikringsformidler, som formidler pensions- og forsikringsløsninger gennem en række pengeinstitutter med filialer i hele Danmark.

PFA leverer pensions- og forsikringsprodukterne – herunder er det PFA, der står for investeringen af de opsparede penge.

Ringkjøbing Landbobank er et af de pengeinstitutter, der via Letpension formidler livrenteopsparing og dækning ved sygdom og død til sine privatkunder. Ringkjøbing Landbobanks adm. direktør John Fisker er formand for selskabet, som ejes af 14 pengeinstitutter og PFA.

Letpension vokser kraftigt, og den samlede opsparing i de formidlede produkter har nu rundet 23 mia. kr. for ejerbankernes privatkunder.

I løbet af 2021 har ejerbankerne fået mulighed for at tilbyde en ekstra klimavenlig livrente, og Ringkjøbing Landbobank var en af de første, der systemmæssigt blev klar til at bringe produktet på markedet. Det er blevet en succes for de kunder, der allerede har gjort denne livrente til en del af deres pensionsopsparing.


- Selv om aktieporteføljen i det ekstra klimavenlige produkt i sagens natur består af færre aktier end standardproduktet, er PFA's forventninger til risiko og afkast på lang sigt sammenlignelige for de to produkter. Dog vil afkastet udvikle sig forskelligt, fordi produkterne er investeret forskelligt. Der investeres i færre selskaber i det ekstra klimavenlige produkt, og det kan især på kort sigt give større udsving i afkastet, fortæller Letpensions adm. direktør Lars Stouge.


Opsparingen i det ekstra klimavenlige produkt bliver investeret i meget andet end vindmøller og solceller. Strategien er at have øje for de virksomheder, der fører an i den grønne omstilling inden for deres respektive brancher. Derved bliver spredningen på investeringerne tilstrækkelig til, at det er muligt at styre risikoen og sikre et konkurrencedygtigt afkast.

I 2021 var CO2-emissionen fra standard opsparingsproduktet 16 % lavere end fra verdensaktieindekset. CO2-emissionen i det ekstra klimavenlige produkt var 80 % lavere, og målet er at opnå CO2-neutralitet for produktet i 2025. I 2030 skal det være CO2-negativt og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end det udleder.

Mere om Letpension