Det indirekte energiforbrug er blevet mere bæredygtigt

Lene Weldum, direktør i Bankdata

Ringkjøbing Landbobank har et betydeligt indirekte energiforbrug som følge af, at it-udvikling og -drift i stor udstrækning er outsourcet til Bankdata, som har videreoutsourcet den meget energikrævende it-drift til JN Data.


- Derfor er vi glade for, at JN Data har omlagt til grøn strøm ved indkøb af vindcertifikater, der dækker hele elforbruget, som i 2021 var på ca. 21,8 GWh, fortæller direktør i Bankdata Lene Weldum.- Og det er ikke JN Datas eneste bidrag til en mere bæredygtig drift. Overskudsvarmen fra datacentret sendes ud i Silkeborg Forsynings fjernvarmenet, hvor den dækker det årlige opvarmningsbehov for 4-500 husstande. Samtidig bidrager løsningen til, at JN Data skal køle mindre og derved selv sparer på energiforbruget. Endelig har JN Data sammen med en række andre aktører i den finansielle sektor indgået aftale med energiselskabet Better Energy om køb af grøn strøm. Som led i aftalen skal Better Energy opføre en helt ny solcellepark, der forventes at stå færdig i slutningen af 2022. Derved er JN Data som en stor strømforbruger også med til at øge den danske produktion af grøn energi.

Bankdatas egen indsats har i 2021 primært drejet sig om:

  • Ladestandere til medarbejdernes elbiler
  • Skift af lyskilder til LED
  • Færre fysiske møder og mere hjemmearbejde med deraf følgende reduceret transportbehov. Som mange andre steder blev denne udvikling sat i gang af covid-19, men det har fungeret godt for både virksomheden og medarbejderne, så Bankdata vil fremover have mere hjemmearbejde end før covid-19. Bankdata har således valgt at skifte programmel for at fremme kvaliteten af de møder, der afholdes hjemmefra
  • Større kønsdiversitet over alt i virksomheden. Bl.a. er det Bankdatas politik, at man vil se både kvinder og mænd, når en headhunter præsenterer kandidater til en stilling
  • Bedre muligheder for minoritetsgrupper på arbejdsmarkedet

Bankdata bakker op om en bedre fordeling af barsel mellem mænd og kvinder, men Lene Weldum mener ikke, de nye regler får den store betydning i den finansielle sektor.

- Hos os er barselsvilkårene for begge køn bedre, end lovgivningen fremover sikrer for resten af arbejdsmarkedet. Vi kan se, at effekten som ønsket er, at mange mænd hos os holder meget barsel. Vi begynder også at se eksempler på, at mandlige medarbejdere i forbindelse med familieforøgelser i en periode ønsker at gå på nedsat tid.