Bæredygtigt aftryk

BankInvest offentliggør hvert kvartal bæredygtigt aftryk på 39 ud af 45 offentlige fonde. På sigt skal alle  foreningens afdelinger omfattes. Det bæredygtige aftryk måler de enkelte fondes bæredygtighed på områderne CO2-udledning, ESG-score og bidrag til opfyldelse af FN's verdensmål.

Bæredygtigt aftryk er udformet som et 2-siders overblik for hver afdeling.Der er lagt vægt på at gøre oversigten så konkret og overskuelig som mulig.

Bæredygtigt aftryk for puljeinvesteringer

Som noget nyt udarbejder BankInvest nu også et bæredygtigt aftryk for bankens puljeinvesteringer, så investorerne i bankens puljer hvert kvartal kan se porteføljens score på de tre områder, fortæller Sten Erlandsen, som er finansdirektør i Ringkjøbing Landbobank.

- Det bæredygtige aftryk skaber transparens og får stadig større betydning for kundernes investeringsbeslutninger. Bæredygtighed – eller mere korrekt manglende bæredygtighed – betragtes i stigende grad som en risiko ved en investering.

Bæredygtigt aftryk for individuelle depoter

Næste skridt bliver at udarbejde et bæredygtigt aftryk for kundernes individuelle depoter, og det arbejder vi i øjeblikket med at finde en løsning på.

Af de investeringsforeningsbeviser, banken havde under forvaltning i sine pleje- og puljeordninger pr. 31. december 2021, var 95,5 % placeret i fonde med bæredygtigt aftryk mod 88,2 % året før.