Investeringsfordeling

Valg af placering

Der er mange muligheder for sammensætningen af dine investeringer. Dit valg afhænger af:

  • din risikovillighed
  • investeringshorisont
  • dit formål med opsparingen
  • dine erfaringer med investering
  • din skattemæssige situation
  • om du selv vil deltage i plejen

Investeringsfordeling

Med udgangspunkt i din risikoprofil og tidshorisonten på din investering giver banken nogle anbefalinger med hensyn til placering. Læs om anbefalingerne for henholdsvis:

Se brochuren Investeringsanbefalinger

Konkrete muligheder i Nordjyske Bank

Vi tilbyder dig alle relevante muligheder for investering: